Enskilda avlopp

Specialisten på dränering och markarbeten 073-040 32 42

Erik: 073-047 42 95

Borlänge | Säter | Hedemora | Smedjebacken

Vi hjälper dig att installera ditt enskilda avlopp

Saknar din villa eller ditt fritidshus tillgång till det kommunala avloppsnätet? Då måste du anlägga enskilt avlopp på tomten. Vi är specialister på enskilda avlopp och andra markarbeten! Vi utför våra tjänster i Borlänge, Säter, Hedemora, Smedjebacken och hela södra Dalarna.

Kontakta oss redan idag om du har behov av en ny enskild avloppsanläggning! Vi har stor erfarenhet av alla delar av arbetet med enskilda avlopp: projektering, bygglov och anläggning. Vårt företag är en kunnig och erfaren entreprenör inom och alla våra installatörer är utbildade och certifierade.

dränering avlopp hus södra dalarna

En stor investering

Enskilda avlopp innebär alltid en stor investering och ett stort ansvar. En privatperson som släpper ut avloppsvatten ha en skyldighet att ha en godkänd avloppsrening.

Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvattnet från enskilda hushåll, alla med sina fördelar och nackdelar. Vilket system som passar bäst beror på de lokala förutsättningarna samt förstås på vilka krav du har på ekonomi och komfort. Kommunens krav på miljöskydd och kretslopp spelar förstås också roll.

Kontakta oss för att installera enskilt avlopp om:

  • Du har slamavskiljare med saknar efterrening.
  • Ditt avlopp är feldimensionerat, något som ofta sker vid ombyggnationer.
  • Vatten är indraget i huset, men rening saknas.
  • Du har inget tillstånd för avloppet.
  • Avloppsvattnet leds till sandfilterbrunn eller stenkista.
  • Du har en gammal, daterad två- eller trekammarbrunn.
  • Ditt avlopp installerades före 1987.

Välkommen att kontakta oss redan idag – experten på enskilda avlopp i södra Dalarna.

Vi anlägger ditt enskilda avlopp i södra Dalarna